Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 ապրիլի 2024 թվականի N 673-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱՐԹՈՒՐՈ ԱՇՈՏԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ TESLA MODEL 3 ՄԱԿՆԻՇԻ 37 VS 871 ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇՈՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ՀԱՐԿԻ ՉՎՃԱՐԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի եկամուտների կառավարման համակարգի տվյալների TESLA MODEL 3 մակնիշի 37 VS 871հաշվառման համարանիշով փոխադրամիջոցը սեփականության իրավունքով պատկանում է Արթուրո Աշոտի Աբրահամյանին:

Արթուրո Աշոտի Աբրահամյանի կողմից պատշաճ  չի վճարվել նշված փոխադրամիջոցի համար վճարման ենթակա հարկը: Ինչի արդյունքում գոյացել է փոխադրամիջոցի հարկի գծով պարտք՝ 63007/վաթսուներեք հազար յոթ/Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով` ներառյալ օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի ,,բ'' կետի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի  համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանականերում 2024 թվականի ապրիլի 15-ին հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ, որին մասնակցելու նպատակով ծանուցման օրինակը փոստային առաքմամբ ուղարկվել է Արթուրո Աշոտի Աբրահամյանին: Մինչև  օրենքովսահմանվածկարգովվարչականվարույթիլսումներիանցկացումըԱրթուրո Աշոտի Աբրահամյանի կողմիցվճարվելէ  փոխադրամիջոցի  հարկիգծովգոյացածպարտքըամբողջությամբ:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետով  նև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքի  50-րդ հոդվածի 2-րդ  մասի ա/կետով և հիմք ընդունելով Արտակ Աջամօղլյանի կողմից հարկային պարտավորությունների արդյումքում գոյացած պարտքը վճարելու  փաստը

1.      Արթուրո Աշոտի Աբրահամյանի նկատմամբ TESLA MODEL 3 մակնիշի 37 VS 871 հաշվառման համարանիշով փոխադրամիջոցի հարկի գծով չվճարած հարկային պարտավորությունների արդյունքում գոյացած պարտքի գանձման նպատակով հարուցված վարչական վարույթը կարճել:

2.    ՈրոշմանօրինակըուղարկելԱրթուրո Աշոտի Աբրահամյանին:

3.    Սույնորոշումնուժիմեջէմտնում «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀՀօրենքի 59-րդհոդվածովսահմանվածկարգովիրազեկելունհաջորդողօրվանից:

4.    Սույնորոշումըկարողէբողոքարկվել «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀՀօրենքի 70, 71 –րդհոդվածներովսահմանվածկարգով, ուժիմեջմտնելուօրվանից 2ամսյաժամկետում:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                             Ա. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

 

15 ԱՊՐԻԼԻ 2024թ.  

Ք.Արթիկ