Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
                                    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
                                 ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, 5 26-04, artik.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
31 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի N 93-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊ ՓՈՂՈՑ 17/2 ՀԱՍՑԵԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆԸ ԿԻՑ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՎ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂՈՒՇ ԼՅՈՎԱՅԻ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հարցի քննարկման համար հիմք է  հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի բնակիչ Հեղուշ Լյովայի Իսրայելյանի (ծնված 1962 թվականի հունիսի 13-ին) 2023թվականի հունվարի 18-ին N 295 դիմումը:

    Տեղագրական հանույթի ճշգրտումից պարզվել է, որ  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի   Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի Կոմերիտմիության փողոց 7 հասցում գտնվող 08-002-0109-0020 կադաստրային ծածկագրով  հողամասի մակերեսը փաստացի կազմում է 0,08999հա մակերես,որից  0,0600հա մակերեսով հողամասը Հեղուշ Լյովայի Իսրայելյանի ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքով ձեռք բերված  հողամասն է: Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքով ձեռք բերված հողամասին կից օգտագործվող  0,02999հա մակերեսով հողամասը օրենքի ուժով կարող է փոխանցվել անհատույց սեփականության իրավունքով:

     Հաշվի առնելով, որ բնակելի տունը կառուցվել է մինչև 2001 թվականը, /ըստ օրենքի 2023թվականի հունվարի 16-ի ժառանգության իրավունքի վկայագիրը՝ գրանցամատյան 160/ և Հեղուշ Լյովայի Իսրայելյանի բնակելի տան զբաղեցրած և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը ընդգրկված չէ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված հողամասերի ցանկում, ղեկավարվելով «Իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 22-րդ և 24-րդ կետերով,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2387-Ն որոշմամբ հաստատված  անշարժ գույքի՝ ըստ դրա գտնվելու վայրի հասցեավորման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հասցեների ռեստրի ստեղծման և վարման կարգի  28-րդ կետով, 29-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և 53-րդ կետով

                                                                                                            ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

     1.Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի, Արթիկ քաղաքի Կոմերիտմիության փողոց 7հասցեի բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն  Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք, Արթիկ քաղաք Գրիգոր Զոհրապ փողոց 17/2բնակելի տուն:         

    2.Վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի  Արթիկ քաղաքի Գրիգոր Զոհրապ փողոց 17/2հասցեում գտնվող գույքային միավորների նկատմամբ Հեղուշ Լյովայի Իսրայելյանի հողօգտագործման իրավունքը՝ բնակելի տան զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ  ժառանգության իրավունքով ձեռք  բերված 0,0600հա մակերեսով հողամասին կից 0,02999հա մակերեսով հողամասի չափով` ճանաչելով նրանց սեփականության իրավունքը 0,08999համակերեսով հողամասի և դրա վրա գտնվող  շենք-շինությունների  նկատմամբ:  

   3.Հողամասում 2001 թվականից հետո կառուցված շենք-շինությունները ճանաչել ինքնակամ:

   4.Հողամասի սահմանները որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ղեկավարի կողմից հաստատված հատակագծով:

   5.Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարաի  քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի վրա:

   6.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Հեղուշ Լյովայի Իսրայելյանին օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Արթիկ