Այսօր: Ուրբաթ, 12 Հուլիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 211
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 44-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

20 մարտի 2024 թվականի N 44-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 172-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 5-րդկետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով,  90-րդհոդվածի  1-ին, 4-րդև 6-րդմասերով, «ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությաօրենքի 29-րդհոդվածի 1-ին, 4-րդև 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով,  ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝ 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024 թվականի  բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Ն որոշման մեջ բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում  կատարել  հետևյալ փոփոխությունները.

1. Եկամտային մաս

«Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ» (սուբվենցիաներ) 1261 տողում գրված «304741900 երեք հարյուր չորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունմեկ հազար ինը հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «479502600 չորս հարյուր յոթանասունինը միլիոն հինգ հարյուր երկու հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով:/  «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի «Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ» և  «Արթիկիթիվ 4 մանկապարտեզ»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություններիվերանորոգում» սուբվենցիոնծրագրի (պետական բյուջեից հատկացում 100%) պետական բյուջեից հատկացման ենթակա գումարի տարբերություն - 174414800 (մեկ հարյուր յոթանասունչորս միլիոն չորս հարյուր տասնչորս հազար ութ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ: «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սպանդարյան և Նոր Կյանք բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից հատկացման ենթակա գումարի տարբերություն – 345900 (երեք հարյուր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/: 

2. Ծախսային մաս

1)Ճանապարհային տրանսպորտբաժնի 04.5.1 դասակարգմամբ «Նախագծահետազոտական ծախսեր» 5134 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «4000000 չորս միլիոն» թվով և բառերով:

 2) Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ

ա/ «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» 5113 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «247800 երկու հարյուր քառասունյոթ հազար ութ հարյուր» թվով և բառերով:/«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Փանիկ բնակավայրի 2-րդ փողոց թիվ 51 հասցեում գտնվող մշակույթի տան հիմնանորոգում» սուբվենցիոն ծրագրի համայնքի բյուջեից հատկացման ենթակա գումարի տարբերություն/:

բ/ «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «72072000 յոթանասուներկու միլիոն յոթանասուներկու հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «74072000 յոթանասունչորս միլիոն յոթանասուներկու հազար» թվով և բառերով: Այդ թվում «Արթիկի Տիգրան Մանսուրյանի անվան մշակույթի կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «51530000 հիսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսուն հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «53530000 հիսուներեք միլիոն հինգ հարյուր երեսուն հազար» թվով և բառերով:

3) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին » 4511 հոդվածում գրված «278752000 երկու հարյուր յոթանասունութ միլիոն յոթ հարյուր հիսուներկու հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «280002000 երկու հարյուր ութսուն միլիոն երկու հազար» թվով և բառերով: /Այդ թվում «Պեմզաշենի արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «23822000 քսաներեք միլիոն ութ հարյուր քսաներկու հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «25072000 քսանհինգ միլիոն յոթանասուներկու հազար» թվով և բառերով: /«Պեմզաշենի արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շենքի բակային հատվածի վերանորոգման ծրագրի համաֆինանսավորման գումար՝ 1250000(մեկ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

4) Հանգստի և սպորտի ծառայություններ բաժնի 08.1.1 դասակարգմամբ «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» 4657 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «1700000 մեկ միլիոն յոթ հարյուր հազար» թվով և բառերով: /Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Պեմզաշեն բնակավայրի այգու վերանորոգման ծրագրի համաֆինանսավորման գումար/:

5) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ

ա/ «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» 5113 հոդվածում գրված«235320400 երկու հարյուր երեսունհինգ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար չորս հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «409952200 չորս հարյուր ինը միլիոն ինը հարյուր հիսուներկու հազար երկու հարյուր» թվով և բառերով: /«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի «Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ» և «Արթիկի թիվ 4 մանկապարտեզ»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագրի (պետական բյուջեից հատկացում 100%) պետական բյուջեից հատկացման ենթակա գումարի տարբերություն - 174414800 (մեկհարյուր յոթանասունչորս միլիոն չորս հարյուր տասնչորս հազար ութ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտության ծառայություն - 217000 (երկու հարյուր տասնյոթ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

բ/«Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «515361000 հինգ հարյուր տասն հինգ միլիոն երեք հարյուր վաթսուն մեկ հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «517361000 հինգ հարյուր տասնյոթ միլիոն երեք հարյուր վաթսունմեկ հազար» թվով և բառերով: Այդ թվում «Փոքր Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «28697000 քսանութ միլիոն վեց հարյուր իննսունյոթ հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «30697000 երեսուն միլիոն վեց հարյուր իննսունյոթ հազար» թվով և բառերով: 

6) Ոռոգում բաժնի 04.2.4 դասակարգմամբ «Շենքերի և շինությունների կառւցում» 5112 հոդվածում գրված «72231900 յոթանասուներկու միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «72577800 յոթանասուներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար ութ հարյուր» թվով և բառերով:/«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սպանդարյան և Նոր Կյանք բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից հատկացման ենթակա գումարի տարբերություն - 345900(երեք հարյուր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

7) Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի 06.6.1 դասակարգմամբ «Շենքերի և շինությունների կառուցում» 5112 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառերը փոխարինել «1080000 մեկ միլիոն ութսուն հազար» թվով և բառերով: /Արթիկ համայնքի թվով 26 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների տեխնիկական վիճակի հետազոտության ծառայություն/:

8) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «522584000 հինգ հարյուր քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր ութսունչորս հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «510089200 հինգ հարյուր տաս միլիոն ութսունինը հազար երկու հարյուր» թվով և բառերով:

9) Համայնքի վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից «5544800հինգ միլիոն հինգ հարյուր քառասունչորս հազար ութ հարյուր» Հայաստանի Հանրապետության դրամ հատկացնել համայնքի ֆոնդային բյուջե:


Կողմ -16

ԱՂՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԺԱՆՆԱ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԷՄԻԼ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

ՀԱՋԱԹՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՆԻԿ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՌ

ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

ՎԱՐԱԳՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԱ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՈՍԿԱՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner